O nama

Predsednik: Dragan Petrović

Sekretar: Miroslav Aleksić

Sportske organizacije: 10

Objekti: Sportska hala, otvoreni tereni za male sportove, otvoreni bazen

Akcije: promocija masovnog sporta i organizacija turnira u svim sportovima
Comments